Hot News :

ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

วันพุธ, 01 มีนาคม 2566 16:00

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ ขั้นตอนแนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ