Hot News :
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายทรงยศ โสมาบุตร

ประธานสภา
มือถือ 086-2627109

นายภูมิพัฒน์ แสนสุข

รองประธานสภา
มือถือ 098-1722870

นายณรงค์ แสนสุข

เลขานุการสภา
มือถือ 093-1214018

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นางดาวเรือง ภพไตร

ส.อบต. ม.1
มือถือ 084-1460253

นางสดใส พิลาวุฒิ

ส.อบต. ม.2
มือถือ 088-2893604

นายสังวาล หาตพล

ส.อบต. ม.3
มือถือ 085-7749174

นายณรงค์ แสนสุข

ส.อบต. ม.4
มือถือ 093-1214018

นายภูมิพัฒน์ แสนสุข

ส.อบต. ม.5
มือถือ 098-1722870

นายอมอญ อินทนนท์

ส.อบต. ม.6
มือถือ 098-0645893

นายวิเชียร์ เบ้านอก

ส.อบต. ม.7
มือถือ 087-8723498

นายแทน อินทนนท์

ส.อบต. ม.8
มือถือ 089-5229380

นางเพลินพิศ กองศรี

ส.อบต. ม.9
มือถือ 093-3215636

นายทรงยศ โสมาบุตร

ส.อบต. ม.10
มือถือ 086-2627109

นายอำนวย ศิริโสม

ส.อบต. ม.11
มือถือ 081-9752732

นายทวี เศษสุวรรณ์

ส.อบต. ม.12
มือถือ 098-3927842

นางสาวเดือนเพ็ญ อินทนนท์

ส.อบต. ม.13
มือถือ098-0807942

นายสุดใจ ผดาวัลย์

ส.อบต. ม.14
มือถือ 092-3287377

นายสุนา เศษสุวรรณ์

ส.อบต. ม.15
มือถือ 083-8012971

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ