Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566

      นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ประจำปี 2566 ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

[ 13-01-2566 ] Hits:42

นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูทำนาปรัง ประจำปี 2566

      วันที่ 9 มกราคม 2566 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ลงพื้นที่ตรวจดูความเรียบร้อยของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า เพื่อเตรียมความพร้อมในฤดูทำนาปรัง ประจำปี 2566

[ 09-01-2566 ] Hits:46

นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

      นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566

[ 04-01-2566 ] Hits:36

กิจกรรมกีฬาสี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ประจำปี 2565

      วันที่ 28 ธันวาคม 2565 นายประพันธ์ ยอดสวาสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ กิจกรรมกีฬาสี องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ประจำปี 2565 เพื่อสร้างความรักความสามัคคี

[ 28-12-2565 ] Hits:37

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

วัดพระธาตุคำบุ (วัดพระธาตุเก่า)

      "พระธาตุคำบุ วัดพระธาตุเก่า ตำนานแห่งล้านช้าง ที่ยโสธร" พระธาตุคำบุ หรือภาษาอีสาน เรียกว่า "พระธาตุคำบู๋" ตั้งอยู่ในบริเวณวัดพระธาตุเก่า หรือ วัดพระธาตุคำบุ ริมฝั่งลำน้ำชี ระหว่างบ้านดอนกลาง ตำบลค้อนเหนือ กับบ้านหัวคำ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร

[ 01-03-2565 ] Hits:594

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ