Hot News :
กองคลัง

นางสาวนิภาพร อุ่นคำ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 064-8966044

 


พนักงานส่วนตำบล

นางสาวชณิปรียา อุ่นตา

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
มือถือ 062-5947926

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นางอรทัย โสมาบุตร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายกิติภูมิ จรรยา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางวาสนา ปราบณรงค์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวสุนันทา สุรขันธ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวพรรณปพร บริสุทธิ์

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวไพลิน แซ่อื้อ

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวนิรชา จันทร์แก้ว

พนักงานจ้างทั่วไป

นางสาวหัทยา โคตรท่าค้อ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอภิชาติ ภูสมศรี

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ