Hot News :
กองส่งเสริมการเกษตร

นางอุไรวรรณ เครือเขื่อนเพ็ชร์

นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
มือถือ 062-5651792

 


พนักงานจ้างภารกิจ

นายอาคะเณย์ สุพรรณสาย

พนักงานสูบน้ำ

นายคำแพง ปัตไตร

พนักงานสูบน้ำ

นายประสงค์ กองคำ

พนักงานสูบน้ำ

นายอคะเดช ทองโพธิ์

พนักงานสูบน้ำ

นายสิทธิชัย เศษสุวรรณ์

พนักงานสูบน้ำ

นางสาวสมร พิลาวุฒิ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 


พนักงานจ้างทั่วไป

นายนิรุส อาจยาทา

พนักงานจ้างทั่วไป

นายบุญหนา พิลาวุฒิ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายรุ่งอนันต์ นิลไชย

พนักงานจ้างทั่วไป

นายนะรงค์ กองคำ

พนักงานจ้างทั่วไป

นายปราโมทย์ สมนึก

พนักงานจ้างทั่วไป

นายภูมิพัฒน์ ชื่นชม

พนักงานจ้างทั่วไป

นางเพ็ชมณี โพธิ์ทอง

พนักงานจ้างทั่วไป

นายอรุณ ขันขวา

พนักงานจ้างทั่วไป

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ