Hot News :

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันศุกร์, 01 เมษายน 2565 09:39

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ