Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วันพุธ, 28 ธันวาคม 2565 15:15

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

Media

<

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ