Hot News :

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันพฤหัสบดี, 20 เมษายน 2566 14:40

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 64 - มีนาคม 65) องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ