Hot News :

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนกลาง - หนองนางตุ้ม หมู่ที่ 4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (เลขที่โครงการ : 64017093853)

วันพฤหัสบดี, 21 มกราคม 2564 16:25

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านดอนกลาง - หนองนางตุ้ม หมู่ที่ 4 ต.ค้อเหนือ อ.เมือง จ.ยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding (เลขที่โครงการ : 64017093853)

Media

<

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ