Hot News :

รายงานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร

วันพุธ, 04 มกราคม 2566 15:56

      องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ รายงานการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ