Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑๓ ตำบลค้อเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099203218)

วันอังคาร, 12 กันยายน 2566 10:52

องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ ได้จัดทำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกลำห้วยชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 13 ตำบลค้อเหนือ ปากกว้าง 44 เมตร ยาว 310 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 41,850 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66099203218) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ