Hot News :

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มที่ 3 สะพานข้าแม่น้ำชี ตำบลค้อเหนือ/โพธิ์ใหญ่ อำเภอเมือง/พนมไพร จังหวัดยโสธร/ร้อยเอ็ด

วันจันทร์, 27 กุมภาพันธ์ 2566 15:08

     การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการสำรวจออกแบบโครงข่ายสะพาน กลุ่มที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำชี ตำบลค้อเหนือ/โพธิ์ใหญ่ อำเภอเมือง/พนมไพร จังหวัดยโสธร/ร้อยเอ็ด จากสำนักสำรวจออกแบบ กรมทางหลวงชนบท เพื่อให้ข้อเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเหนือ อำภอเมือง จังหวัดยโสธร อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ